Š. m. kovo 15-19 dienomis Jeruzalės progimnazijoje vyko Pasaulinei Žemės dienai skirti renginiai. Renginio tema: „Paukščių sugrįžimas“. Tikslas – paskatinti mokyklos mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant kurti vertybines gamtosaugines nuostatas. Dalyvavo 5-8 klasių mokiniai vadovaujami mokytojų: D. Paškevičienės, D. Steponavičienės, D. Olenkovič, I. Vodčicienės. Mokiniai noriai dalyvavo įvairiuose veiklose. Pravedėme viktoriną „Ar pažįsti paukščius“, skirtą 7 klasių mokiniams. Vyko atvira biologijos pamoka 7b klasėje „Paukščiai – vieninteliai gyvūnai, turintys plunksnas“. 5-7 klasių mokiniams buvo pravesta  pamokų ciklas „Sveikatai palanki vaikų mityba“. Penktokai, per gamtos pamoką, rašė laišką paukšteliui. 6 klasės mokinės skaitė pranešimus „Paukščių sugrįžimas“ penktų klasių mokiniams. Per technologijų pamokas mokiniai gamino paukštelius, savo pasirinktus darbelius darė iš antrinių žaliavų. Į biologijos ir gamtos pamokas integravome filmų peržiūrą pažinimo voratinklis: „Neįtikėtini paukščiai“. 5 klasių mokiniai per gamtos ir žmogaus pamokas darė lesyklėles, o aštuntokai gamino gamtoje egzistuojančių molekulių modelius.

Parengė biologijos mokytoja D.Paškevičienė

 

  

  

  

  

Naujienos